خدمات قابل ارائه

 

 

    آرشيو الکترونيکي پرونده‌ها و مستندات و قومي‌سازي اسناد.

    مطالعه و تهيه طرح‌ و چارچوب معماري فناوري اطلاعات (ICT Master plan).

    مطالعه و اجراي معماري سازماني (EA).

    توليد اسناد مربوط به آمار و فناوري اطلاعات (مستندات مربوط به دفاتر پيشخوان دولت)

    مطالعه و اجراي طرح‌هاي مربوط به ارزيابي عملکرد و تعالي سازماني.

    اجراي طرح‌هاي آماري (نظام‌های آماری) و مميزي و جمع آوری داده‌ها و تولید آمار و اطلاعات مورد نياز بصورت ثبتي و ميداني. (SMP)

    همکاري با سيستم بانکي در راستاي خدمات نوين بانکي (بازاريابي، نصب و پشتيباني)

    ارزيابي مراکزآموزشي در قلمرو ICT.

    طراحي و پياده‍‌‌ سازي نرم‌افزارهاي کاربردي و بانک‌هاي اطلاعاتي مورد نيازو پشتيباني ازآن.

    مشاوره و نظارت بر اجراي طرح‌هاي پرداخت الکترونيکي و کارتهاي الکترونيکي واعتباري بانکي.

    مديريت بر طرح، نظارت و اجراي کليه پروژه¬هاي مربوط به آمار و فناوري اطلاعات و کاربردهاي مربوطه.

    مشارکت در توليد محتوا و تهيه و توليد سامانه‌هاي الکترونيکي مورد نياز.

    مطالعه، طراحي و پياده سازي پروژه‌هاي مربوط به باز مهندسي (BPR) و ISO.

    مطالعه و تدوین و تهیه نظامنامه ها و آئین نامه های مالی ، معاملاتی، اداری و استخدامی.

    مطالعه، طراحی و پیاده‌سازی مدیریت عملکرد

    مطالعه، طراحی و تدوین برنامه¬های راهبردی و استراتژیک

    ارزیابی آمادگی الکترونیکی دستگاه (سازمان)

   پشتیبانی و نگهداری سخت فزار و نرم افزار

   طراحی و راه اندازی شبکه های رایانه ای ( با سیم و بی سیم )    

   خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات 

   تهیه و توزیع رایانه های شخصی و غیر Main Frame

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوران میراث پارس می باشد.

Search